تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

وظایف و اختیارات


 براساس مصوبه شوراى عالى وظايف و اختيارات دبيرخانه عبارت است از:

1- ايجاد ارتباط و همكاري با مراكز، مؤسسات و شوراها و انجمن‌هاي علمي و نهادهاي فرهنگي و ارزيابي فعاليت‌ها و عملكرد آنها در چارچوب ضوابط تعيين شده توسط شوراي عالي و ارائه‌ى گزارش‌هاي لازم.
2- انجام مطالعات، تحقيقات و پژوهش‌هاي مورد نظر شوراي عالي و ارائه‌ى نظريات كارشناسي و مشورتي.
3- تهيه و تدوين طرح‌ها و ارائه‌ى پيشنهادهاي مورد نياز براي تسهيل در تحقق اهداف و وظايف شوراي عالي.
4- بررسي و اظهارنظر در رابطه با طرح‌ها و پيشنهادهاي واصله از كليه مراكز و مؤسسات فرهنگي، تبليغاتي و آموزشي و صاحبنظران فرهنگي.
5- شناخت نيازهاي فكري و معرفتي جامعه و شناسايي مظاهر فرهنگي و تدوين و طراحي شيوه‌هاي راهبردي براي ارائه‌ى به شوراي عالي.
6- ايجاد نظام اطلاع‌رساني مورد نياز شوراي عالي در ارتباط با مراكز فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و هنري كشور.
7- برقراري ارتباط با سازمان‌ها، انجمن‌ها و مجامع علمي و فرهنگي در سطح فراملي، ملي و منطقه‌اي و جمع‌آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آن‌ها به‌منظور ارائه‌ى به شوراي عالي.
8- بررسي و شناخت جريان‌هاي فرهنگي جهان و شناساندن كانون‌هاي تأثيرگذار در جامعه به شوراي عالي.
9- ايجاد سيستم نظارت و كنترل بر اجراي مصوبات شوراي عالي و ارزيابي نتايج حاصله از اجراي مصوبات و ارائه‌ى گزارش‌هاي مربوط عنداللزوم.
10- ايجاد ارتباط مطلوب با نيروهاي ذي‌صلاح و متخصص و مبتكر در مراكز علمي، فرهنگي، پژوهشي (دانشگاهي و حوزوي) و فراهم نمودن امكانات لازم براي تحقق و ياري رساندن به رسالت‌ها و اهداف شوراي عالي.
11- تهيه‌ى برنامه كار و تنظيم دستور جلسات شوراي عالي.
12- انجام كليه‌ى امور و فعاليت‌هاي ستادي و پشتيباني مورد نياز شوراي عالي و اعضاي آن و همچنين شوراهاي اقماري و كميسيون‌هاي مرتبط با آن.
13- انجام ساير موارد ارجاعى ازسوى شوراى عالى يا هريك از اعضاى آن