تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


در هیات عالی جذب تشریح شد:

آخرین وضعیت جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیبر اساس آمار ارائه شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی 27250 نفر عضو هیئت علمی در این دانشگاه اشتغال دارند، که از این تعداد 25843 نفر به صورت تمام وقت و 1407 نفر به صورت نیمه وقت در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به کار هستند.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از این تعداد 131 نفر مربی آموزشیار، 6901 نفر مربی تمام وقت، 36 نفر مربی نیمه وقت و 3370 نفر بورسیه تمام وقت هستند و 2405 نفر هم مأمور به تحصیل تمام وقت می‌باشند.
همچنین 264 نفر در قالب طرح خدمت تمام وقت، 11007 نفر استادیار تمام وقت، 442 نفر استادیار نیمه وقت، 1318 نفر دانشیار تمام وقت و 451 نفر دانشیار نیمه وقت هستند و 447 نفر استاد تمام وقت و 478 استاد تمام نیمه وقت در دانشگاه آزاد اسلامی به کار اشتغال دارند.
در بخش دیگری از گزارش دانشگاه آزاد اسلامی و در تشریح روند جذب اعضای هیئت علمی در این دانشگاه در طی 10 سال گذشته، با اشاره به جذب 14126 نفر به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی در 10 سال اخیر، جذب 2419 نفر در سال 1386، 2362 نفر در سال 1387، 1534 نفر در سال 1388، 846 نفر در سال 1389 و 892 نفر در سال 1390 نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین بر پایه این گزارش 766 نفر در سال 1391، 634 نفر در سال 1392، 771 نفر در سال 1393، 1890 نفر در سال 1394، 1733 نفر در سال 1395 و 279 نفر در سال 1396 نیز به عنوان هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به کار شده اند.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بخش مربوط به ارتقاء وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در 10 سال اخیر ارتقاء وضعیت 2 مربی، 203 استادیار و 13 دانشیار در سال 1385، 4 مربی، 324 استادیار، 33 دانشیار و 4 استاد در سال 1386، 2 مربی، 1389 استادیار، 32 دانشیار و 3 استاد در سال 1387 مورد اشاره قرار گرفته است.
در همین بخش و در تشریح ارتقاء وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقاء وضعیت 1 مربی، 573 استادیار، 52 دانشیار و 4 استاد در سال 1388، ارتقاء وضعیت 3 مربی، 457 استادیار، 70 دانشیار و 12 استاد در سال 1389، 2 مربی، 753 استادیار، 167 دانشیار و 10 استاد در سال 1390 نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
در ادامه این گزارش و در بخش مربوط به ارتقاء وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1391 به ترتیب 8 مربی، 672 استادیار، 141 دانشیار و 10 استاد ارتقاء یافته‌اند و در سال 1392 نیز این آمار 6 مربی، 496 استادیار، 27 دانشیار و 1 استاد و در سال 1393، 16 مربی، 1096 استادیار، 1135 دانشیار و 20 استاد بوده‌اند.
همچنین در سال 1394، 10 مربی، 1078 استادیار، 258 دانشیارو 55 استاد و در سال 1395 نیز 9 مربی، 996 استادیار، 341 دانشیار و 41 استاد و در سال 1396 تا کنون 2 مربی، 352 استادیار،96 دانشیار و 12 استاد موفق به ارتقاء وضعیت شده‌اند و جمعاً در 10 سال اخیر 8958 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقاء وضعیت یافته‌اند.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی و در بخش مربوط به درخواست تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بعد از صدور بخشنامه مورخ 15/4/95 موارد ذیل مورد اشاره قرار گرفته است:
4321 درخواست در سامانه تبدیل وضعیت ثبت شده که از این تعداد 1236درخواست ایجاد شده و 1232 درخواست نیز کارگزینی واحد دانشگاهی مربوطه در دست بررسی است و 84 درخواست نیز توسط معاون آموزشی واحد دانشگاهی مربوطه در دست بررسی است.
همچنین 991 درخواست در هیئت اجرایی جذب استان جهت بررسی صلاحیت عمومی در حال بررسی است و 778 درخواست نیز جهت صدور حکم تبدیل وضعیت به سازمان مرکزی ارسال شده و 393 حکم نیز توسط سازمان مرکزی به منظور تبدیل وضعیت صادر شده است.
بنا بر گزارش دانشگاه آزاد اسلامی و در بخش مربوط به صدور کد شناسه تدریس اعضای هیئت علمی و مدرسان حق‌التدریس آمار ذیل ارائه شده است:
26315 درخواست جهت اخذ کد شناسه تدریس برای تدریس تمام وقت و نیمه وقت و 63884 درخواست جهت اخذ کد شناسه حق‌التدریس ثبت شده که 232 درخواست تمام وقت و نیمه وقت و 1876 درخواست اخذ کد شناسه حق‌التدریس در واحد دانشگاهی مربوطه در حال بررسی است.
همچنین 532 درخواست اخذ کد شناسه تمام وقت و نیمه وقت و 4874 درخواست کد شناسه حق‌التدریس به علت نقص مدارک به متقاضی برگشت داده شده و 3 درخواست اخذ کد شناسه تدریس تمام وقت و نیمه وقت و 171 درخواست اخذ کد شناسه حق‌التدریس در سازمان مرکزی در دست بررسی است و جمعاً 25548 کد شناسه برای تدریس تمام وقت و نیمه وقت و 56963 کد تدریس حق‌التدریس صادر شده است.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گزارش دانشگاه آزاد اسلامی و در بخش مربوط به تعداد اعضای هیئت علمی مورد نیاز و افراد ثبت نام کرده آمار ذیل ارائه شده است:
در گروه‌های غیر معارف اسلامی 1284 نفر مورد نیاز است که 5006 نفر ثبت نام کرده‌اند و در گروه معارف اسلامی هم 43 نفر مورد نیاز است که 244 نفر ثبت نام کرده‌اند و 1327 رشته توسط واحدها و مراکز آموزشی نیازمند جذب اعلام شده‌اند.

كد خبر:40961
منبع خبر:دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ خبر:1396/08/08